Vraag mijn gratis videoreeks over de spijsvertering aan

Algemene voorwaarden

Paard Optimaal
Hasseltstraat 212-01
5046 LP Tilburg

info@paardoptimaal.nl

KVK-nummer: 92413145

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die worden aangeboden door Paard Optimaal, hierna aangeduid als “het bedrijf”.
  1.2 Door gebruik te maken van de diensten van het bedrijf, stemt de gebruiker ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 2. Diensten
  2.1 Het bedrijf biedt online producten aan met betrekking tot paardenvoeding, -management en -gezondheid.
  2.2 De inhoud van de aangeboden diensten is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vervangt geen professioneel advies van een dierenarts of een gekwalificeerde paardenspecialist.
 3. Intellectueel eigendom
  3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en materialen die worden aangeboden door het bedrijf blijven eigendom van het bedrijf.
  3.2 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf de inhoud te kopiëren, verspreiden, reproduceren of verkopen.
 4. Aankopen
  4.1 Bij het doen van aankopen via de website van het bedrijf, dient de gebruiker nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken.
  4.2 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien er reden is om aan te nemen dat de bestelling in strijd is met deze algemene voorwaarden.
 5. Betaling
  5.1 Betalingen voor diensten van het bedrijf dienen te geschieden volgens de aangegeven betalingsmethoden en tarieven op de website van het bedrijf.
  5.2 Alle prijzen zijn inclusief eventuele toepasselijke belastingen, tenzij anders vermeld.
 6. Aansprakelijkheid
  6.1 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden diensten.
  6.2 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het nemen van gepaste maatregelen om zijn of haar paard(en) te voeren, verzorgen en te behandelen, gebaseerd op professioneel advies.
 7. Wijzigingen
  7.1 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
  7.2 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zullen van kracht worden zodra ze op de website van het bedrijf zijn gepubliceerd.
 8. Toepasselijk recht
  8.1 Op alle overeenkomsten tussen het bedrijf en de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.
  8.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Door gebruik te maken van de diensten van Paard Optimaal erkent de gebruiker dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en ermee instemt gebonden te zijn aan de bepalingen ervan.

Laatst geüpdatet: 22-2-2024